Thông tin chuyên đề giữ gìn môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

Thông tin chuyên đề giữ gìn môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về tình hình ô nhiễm và phá hoại môi trường ở nước ta; kinh nghiệm của một số nước về phòng, chống ô nhiễm, phá hoại môi trường, bồi bổ và tô điểm môi trường, thực hiện phát triển xanh;.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    5    1    19-06-2021
57    8    1    19-06-2021