Đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 môn Tiếng Anh - Mã đề thi 973

Đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 môn Tiếng Anh - Mã đề thi 973 là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi gồm có 6 trang với 80 câu hỏi trắc nghiệm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG