Bệnh viện Việt Nam ngày nay - thiếu người làm hay người quản lý

Hiện nay việc quản lý các BV còn chưa thật khoa học, chưa có người chuyên trách, hầu hết đều lấy từ bác sĩ làm chuyên môn y tế mà chưa qua một khóa đào tạo về quản lý nào. Xuất phát từ thực tế đó mà tài liệu "Bệnh viện Việt Nam ngày nay - thiếu người làm hay người quản lý" đã được nghiên cứu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.