Bệnh viện Việt Nam ngày nay - thiếu người làm hay người quản lý

Hiện nay việc quản lý các BV còn chưa thật khoa học, chưa có người chuyên trách, hầu hết đều lấy từ bác sĩ làm chuyên môn y tế mà chưa qua một khóa đào tạo về quản lý nào. Xuất phát từ thực tế đó mà tài liệu "Bệnh viện Việt Nam ngày nay - thiếu người làm hay người quản lý" đã được nghiên cứu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    11    1    19-06-2021
3    3    0    19-06-2021
4    3    1    19-06-2021
83    8    1    19-06-2021