Mấy vấn đề lý luận trong hội nghị khoa học về Lê Quý Đôn

Mấy vấn đề lý luận trong hội nghị khoa học về Lê Quý Đôn đánh dấu một bước tiến rõ rệt trong nghiên cứu khoa học về Lê Quý Đôn. Đi sâu nghiên cứu về thân thế sự nghiệp, cống hiến và hạn chế của Lê Quý Đôn và từ đó có những đánh giá chính xác hơn về con người ấy. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    3    0    19-06-2021
3    4    0    19-06-2021
3    4    1    19-06-2021