Quán triệt hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Có thể nói, ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã ý thức một cách rõ ràng về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và thực hiện ý thức đó một cách thường xuyên. Để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Quán triệt hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau".

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    19-06-2021