Góp phần suy nghĩ về hướng khắc phục tình trạng mê tín dị đoan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa trong cả nước sẽ không thể nào hoàn thành tốt nếu như các hiện tượng mê tín dị đoan vẫn còn là một thứ dịch bệnh tiếp tục phát huy tác dụng. Cho nên việc xóa bỏ mê tín dị đoan cũng là góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, lối sống mới. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Góp phần suy nghĩ về hướng khắc phục tình trạng mê tín dị đoan tại Thành phố Hồ Chí Minh" đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.