Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là bảo vệ những giá trị cao đẹp của nhân loại

Đi đôi với một chính sách bạo lực dã man, chủ nghĩa phát xít ra sức đàn áp nhân loại. Cuộc sống của nhân loại rơi vào bóng đêm của chết chóc và đau thương. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là bảo vệ những giá trị cao đẹp của nhân loại" hướng đến trình bày về vấn đề này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    19-06-2021