Một số vấn đề gia đình ở Nhật Bản

Hiện nay, ở các nước phương Tây, quan hệ vợ chồng trong gia đình được coi là có vai trò chính, còn con cái chỉ xem như có vị trí phụ thuộc. Trong khi đó, con cái lại được đặt ở vị trí trung tâm trong quan hệ gia đình ở xã hội Nhật Bản. Đó cũng chính là những vấn đề mà bài viết "Một số vấn đề gia đình ở Nhật Bản" hướng đến trình bày.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    13    4    01-08-2021