Một số vấn đề di dân trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XIX

Thế kỷ XVII-XIX đã chứng kiến sự mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam. Nhà nước phong kiến đã tổ chức việc di dân tới những vùng đất rộng lớn như đồng bằng duyên hải miền Trung và nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Một số vấn đề di dân trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII-XIX" đã được thực hiện.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    1    19-06-2021