Về vị trí của gia đình trong nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp

Trong những năm gần đây, người ta nhận thấy khu vực kinh tế gia đình xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp đã có một bước phát triển rõ rệt. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Về vị trí của gia đình trong nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp".

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    1    18-06-2021
4    5    1    18-06-2021