Sử dụng phương pháp tương quan hạng trong nghiên cứu dân số

Phương pháp tương quan được dùng để nghiên cứu mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ được gọi là mối liên hệ phụ thuộc thống kê. Nghĩa là một tập hợp các giá trị của dấu hiệu này tương ứng với một giá trị của dấu hiệu khác dưới dạng phân bố thống kê. Để tìmhiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Sử dụng phương pháp tương quan hạng trong nghiên cứu dân số".

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    1    01-08-2021