Luận án Tiến sĩ Công nghệ sinh học: Nghiên cứu thu nhận hoạt chất kìm hãm α-glucosidaza từ Aspergillus oryzae và hướng ứng dụng

Luận án được tiến hành với những mục tiêu sau: Phân lập, tuyển chọn phù hợp (cho quá trình lên men bề mặt trên môi trường rắn) cho hoạt tính kìm hãm α-glucosidase cao; xác định điều kiện lên men mặt trên môi trường rắn phù hợp cho quá trình nhân giống, sinh trưởng và hình thành AGIs bằng nghiên cứu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    18-06-2021
15    3    0    18-06-2021
3    4    1    18-06-2021