Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường DBĐHDT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    265    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.