Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường Dự bị Đại học Dân tộc

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường DBĐHDT.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    1    18-06-2021