Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tổ hợp phụ gia để nâng cao khả năng chống thấm nước của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trong điều kiện Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu sử dụng tổ hợp phụ gia S+T+P để cải thiện một số tính chất của BTĐL (khả năng chống thấm, cường độ nén, nhiệt độ đoạn nhiệt) dùng cho xây dựng đập trong điều kiện Việt Nam.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    18-06-2021
31    5    1    18-06-2021