Luận án Tiến sĩ Âm nhạc học: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp trong giai đoạn mới

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp bậc ĐH tại các học viện âm nhạc và nhạc viện trong giai đoạn mới tại VN.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG