Luận án Tiến sĩ Luật học: Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam

Việc nghiên cứu luận án nhằm chỉ ra những bất cập của pháp luật TTHS về Cơ quan CSĐT, những hạn chế trong hoạt động của Cơ quan CSĐT trên toàn quốc và những nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó để làm cơ sở đề xuất hệ thống các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật TTHS và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    125    3    03-12-2023
5    40    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.