Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mở rộng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đề tài “Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mở rộng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” được lựa chọn với mục tiêu đề xuất đổi mới nội dung công tác QLXD theo quy hoạch gắn quản lý không gian đô thị bao gồm phía trên, phía dưới mặt đất với các cơ chế khuyến khích đầu tư.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    64    1    26-09-2023
2    269    1    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.