Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Luận án góp phần hệ thống hoá và làm rõ hơn nội dung về chất lƣợng tín dụng xuất khẩu của NHTM; hệ thống hóa các hình thức tín dụng xuất khẩu hiện hành; nhấn mạnh khái niệm chất lượng tín dụng và chất lượng tín dụng xuất khẩu; làm rõ những nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng xuất khẩu của NHTM, hệ thống hóa các tiêu chí định tính và định lượng về chất lượng tín dụng xuất khẩu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    61    2    02-03-2024
150    5    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.