Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về nợ xấu và quản lý nợ xấu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; tham khảo kinh nghiệm của các nước trong quản lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho NHNo&PTNT Việt Nam Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    59    2    16-04-2024
22    209    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.