Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất trong các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông của Việt Nam

Luận án nghiên cứu nhằm thực hiện các mục đích sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về BCTC hợp nhất và tổ chức hệ thống BCTC hợp nhất; đánh giá thực trạng tổ chức hệ thống BCTC hợp nhất trong các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam, nêu những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập cần bổ sung, hoàn thiện và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống BCTC hợp nhất tại các Tổng công ty Nhà nước ngành xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam cũng như chỉ rõ các điều kiện để thực hiện giải pháp này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    262    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.