Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam

Mục đích của đề tài: Trên cơ sở phân tích thực trạng QLNN về XKLĐ của Việt Nam, luận án đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về XKLĐ của Việt Nam. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.