Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Cryo trong lĩnh vực y tế ở điều kiện Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất chu trình hệ thống lạnh Cryo phục vụ trong việc bảo quản sản phẩm lạnh y tế cho các bệnh viện Việt Nam; nghiên cứu truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng kỹ thuật lạnh Cryo bao gồm: xây dựng mô hình toán học; thiết lập các công thức tính các thông số trong quá trình đông lạnh nhanh tế bào và tiến hành thực nghiệm kiểm chứng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    49    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.