Luận án Tiến sĩ: Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam

Nghiên cứu luận án nhằm mục đích sau: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đại lý hải quan và quản lý đại lý hải quan; đánh giá thực trạng quản lý đại lý hải quan ở Việt Nam thời gian qua; đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý đại lý hải quan nhằm thúc đẩy sự phát triển của đại lý hải quan và đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của nhà nước đối với đại lý hải quan.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    83    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.