Luận án Tiến sĩ Toán học: Phương pháp xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ không giãn và nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung và đề xuất, luận án chia làm ba chương: Chương 1 - Một số kiến thức chuẩn bị, chương 2 - Phương pháp xấp xỉ tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn, chương 3 - Phương pháp xấp xỉ tìm điểm bất động của nửa nhóm không giãn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    4    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.