Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố chính nhằm ổn định công nghệ thấm Nitơ thể khí lên một số loại thép thông dụng ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Làm rõ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ chính như nhiệt độ, thế thấm và thời gian thấm đến chất lượng lớp thấm. Qua đó lựa chọn được các thông số công nghệ ổn định áp dụng cho một số đối tượng chủng loại mác thép thông dụng tại Việt Nam như C20, 20CrMo, 30CrNi2MoVA và SKD61.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.