Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý chất lượng đào tạo trong các trường Đại học Tư thục khu vực Miền Trung Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án: Xây dựng cơ sở lý luận về QLCL ĐT trong trường ĐH theo tiếp cận ĐBCL của AUN-QA, phân tích thực tiễn của Việt Nam về QLCL ĐT trong trường ĐHTT, từ đó đề xuất các giải pháp QLCL ĐT phù hợp với đặc điểm các trường ĐHTT khu vực miền Trung Việt Nam theo hướng đáp ứng yêu cầu và chuẩn đầu ra cho SV, nâng cao hiệu quả QL CLĐT, góp phần phát triển bền vững hệ thống các trường ĐHTT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.