Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện kế toán định giá doanh nghiệp trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Luận án gồm các chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về kế toán định giá doanh nghiệp khi tái cấu trúc doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng kế toán định giá doanh nghiệp khi tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay, chương 3 - Giải pháp hoàn thiện kế toán định giá doanh nghiệp khi tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
156    10    1    28-09-2022
225    12    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.