Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

Luận án nhằm mục tiêu phát triển DNNVV, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tài chính với tư cách một công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước nhằm tạo điều kiện môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các DNNVV phát triển từ đó đóng góp vào tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế và Thủ đô Hà Nội.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    8    1    02-10-2022
372    5    1    02-10-2022
14    6    1    02-10-2022
3    7    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.