Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kiến trúc: Tổ chức không gian ngầm dịch vụ công cộng gắn với bộ hành khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xác định khả năng tổ chức khai thác KGN và tìm kiếm mô hình KGNDVCC thích hợp với khu vực NĐLS TPHN; định hướng phát triển hệ thống KGNDVCC trong khu vực NĐLS TPHN; đề xuất những giải pháp có tính tổng hợp cho việc tổ chức KGNDVCC gắn với bộ hành thích ứng với đặc thù NĐLS TPHN.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.