Luận án Tiến sĩ Toán học: Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian - thời gian

Luận án này tập trung chính vào việc góp phần giải quyết lớp bài toán quản lý thông tin đối tượng chuyển động hay quản lý và điều hành giao thông một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết của luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
516    10    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.