Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu các hình thái sa trực tràng kiểu túi với hỗ trợ của cộng hưởng từ động

Mục tiêu của luận án: Xác định tỷ lệ STTKT trên bệnh nhân nữ có rối loạn cơ năng sàn chậu; mô tả đặc điểm hình ảnh sàn chậu và các hình thái STTKT; xác định các yếu tố liên quan đến các hình thái STTKT. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    101    3    28-05-2024
20    67    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.