Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chế biến Lâm sản: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy-nhiệt đến chất lượng gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T. Blake)

Luận án xác định được sự ảnh hưởng của thông số công nghệ (nhiệt độ và thời gian) trong công nghệ xử lý thủy – nhiệt đến một số tính chất cơ học của gỗ Bạch đàn; xác định được sự ảnh hưởng của thông số công nghệ (nhiệt độ và thời gian) trong công nghệ xử lý thủy - nhiệt đến tính chất công nghệ của gỗ Bạch đàn. Thông số công nghệ (nhiệt độ và thời gian) trong công nghệ xử lý thủy nhiệt đến sự thay đổi màu sắc và độ bền màu tự nhiên của gỗ Bạch đàn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    24    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.