Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng tam bội ở cây ăn quả có múi

Luận án hướng tới nghiên cứu tạo ra số lượng lớn các dòng bưới và cam sành tam bội làm vật liệu ban đầu cho công tác chọn giống cây ăn quả có múi không hạt, ít hạt. Luận án góp phần đánh giá và chọn lọc các dòng bưởi và cam sành tam bội nhằm bước đầu xác định một số dòng triển vọng và các phương pháp chọn tạo giống tam bội không hạt.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.