Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính: Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất

Mục đích của luận án là phát triển một số thuật toán gần đúng dạng metaheuristic giải bài toán MRCST cho chất lượng lời giải tốt hơn so với các thuật toán có cùng cỡ thời gian tính hoặc đòi hỏi thời gian tính ít hơn khi so sánh với các thuật toán có chất lượng lời giải tương đương hoặc đưa ra lời giải tốt nhất mới cho một số bộ dữ liệu thực nghiệm chuẩn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.