Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là thông qua sự phát triển của giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam sẽ tạo những công cụ tốt bảo hiểm biến động giá hàng hóa, tạo một kênh xác định thông tin giá mới, nâng cao chất lượng hàng hóa theo chuẩn quốc tế và tạo nên một kênh đầu tư mới hiện đại.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    6    1    03-10-2022
66    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.