Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm bổ sung, phát triển lý luận về quản lý, bảo vệ BGQG của BĐBP và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả BĐBP quản lý, bảo vệ BGQG trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới. Sau đây là bản tóm tắt của luận án. | 3. Trong tình hình mới, hoạt động quản lý, bảo vệ BGQG trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc luôn chịu sự tác động của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, nhất là trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, các vấn đề về quan hệ kinh tế, thương mại, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ; hoạt động của các loại đối tượng và sự phát triển của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới đã chi phối đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc của BĐBP. Để nâng cao hiệu quả của BĐBP quản lý, bảo vệ BGQG trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng, củng cố thế trận BPTD trong thế trận QPTD và thế trận ANND; xây dựng BĐBP các tỉnh biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.