Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Ứng dụng các chỉ số tâm lý và chuyên môn (sư phạm) trong đánh giá trình độ tập luyện vận động viên cờ vua lứa tuổi 8-10 trên địa bàn các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Luận án tiến hành lựa chọn hệ thống các test (bao gồm các test tâm lý và chuyên môn sư phạm) phù hợp với đặc thù chuyên môn Cờ vua, trên cơ sở đó xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện và kiểm nghiệm hệ thống các tiêu chuẩn đã xây dựng trong thực tiễn công tác đánh huấn luyện nam VĐV cờ vua lứa tuổi 8-10 trên địa bàn các tỉnh phía Bắc Việt Nam. | Như vậy khi so sánh trên cùng một đối tượng (lứa tuổi 10), cùng một test giống nhau (test đòn phối hợp) chúng tôi thấy tiêu chuẩn đánh giá lại khác nhau. Lý giải cho vấn đề này, chúng tôi nhận định rằng do các test trên được Nguyễn Huy Thủy và Đàm Công Sử xây dựng thời điểm năm 1998 và 1999 cách đây 15 năm. Ngày nay với tốc độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, con người nói chung và VĐV cờ vua nói riêng có điều kiện hơn khi tiếp cận tri thức mới, VĐV cờ vua có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho việc nghiên cứu, học tập môn thể thao trí tuệ này: các phần mềm học cờ vua ra đời, chơi cờ trên máy tính cùng kiện tướng, thi đấu online, do đó về tri thức cũng như trình độ chuyên môn của vận động viên ngày nay sẽ cao hơn so với những thập niên trước. Còn đối với Đặng Văn Dũng và Nguyễn Hồng Dương xây dựng chỉ tiêu cao hơn của luận án là do các tác giả trên xây dựng tiêu chuẩn cho VĐV cấp I và kiện tướng, trình độ cao hơn nhiều so với đối tượng nghiên cứu của luận án là VĐV lứa tuổi 8-10 mới bắt đầu bước vào giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu. Do vậy kết quả nghiên cứu các test đánh giá trình độ tập luyện mà luận án xây dựng được hoàn toàn phù hợp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.