Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng lí thuyết kiến tạo để nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học (Sinh học 12)

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Vận dụng lí thuyết kiến tạo để nâng cao chất lượng dạy học Di truyền học (Sinh học 12)” là vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học kiến thức phần Di truyền học, Sinh học 12 ở trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn. | - HS ở các lớp TN tỏ ra hăng hái tham gia tích cực phát biểu xây dựng bài (Phát biểu nhiều lần, trong đó số lần đúng chiếm từ một nửa trở lên). Trong mỗi hoạt động học tập trên lớp, các HS ở các lớp TN tham gia hoạt động thảo luận nhóm tích cực, hiệu quả thể hiện ở chỗ HS chủ động huy động kiến thức, kinh nghiệm đã có để đưa ra các dự đoán, giả thuyết; quan sát PTTQ, nghiêm túc trao đổi với các thành viên trong nhóm hoặc với GV để giải quyết vấn đề → hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời gian, đóng góp ý kiến đúng. Khi tiến hành thảo luận, làm việc nhóm các em chú ý lắng nghe và đưa ra nhận xét. HS ở các lớp TN có sự trao đổi qua lại tích cực với giáo viên trong quá trình hoạt động, một số HS ở các lớp TN có ý thức đào sâu và mở rộng vấn đề, chủ động phát triển thêm các nội dung kiến thức và đặt ra những câu hỏi phản hồi lý thú cho giáo viên (Nhận xét của GV Triệu Thị Tiện – Trường THPT Phù Ninh). Qua đó, HS hình thành được năng lực đề xuất và phân tích giải pháp giải quyết vấn đề, lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất và năng lực cộng tác làm việc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.