Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán xơ hóa gan bằng phối hợp kỹ thuật ARFI với APRI ở các bệnh nhân viêm gan mạn

Luận án được thực hiện với 2 mục tiêu sau: Khảo sát vận tốc sóng biến dạng đo bằng kỹ thuật ARFI và APRI ở bệnh nhân viêm gan mạn và mối tương quan với giai đoạn xơ hóa gan theo phân loại giải phẫu bệnh Metavir; xác định giá trị ngưỡng, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương, giá trị dự đoán âm và độ chính xác của APRI, kỹ thuật ARFI và sự phối hợp 2 phương pháp này trong chẩn đoán xơ hóa gan ở các bệnh nhân viêm gan mạn. | Phối hợp 2 phương pháp trong nghiên cứu của chúng tôi nhằm tăng khả năng xác định mức độ XHG (tăng độ đặc hiệu) và giúp cho các bác sĩ dự đoán chính xác hơn mức độ XHG (tăng các giá trị dự đoán: PPV và/ hoặc NPV) của BN VGM để quyết định điều trị, đánh giá tiên lượng và theo dõi điều trị. Kết quả của chúng tôi cho thấy phối hợp APRI và ARFI làm tăng độ đặc hiệu và PPV so với ARFI và APRI; AUROC, độ nhạy và NPV không khác biệt so với APRI nhưng giảm so với ARFI. Độ đặc hiệu rất cao khi phối hợp 2 phương pháp trong chẩn đoán xơ hóa đáng kể (100%) và nặng (98,9%), tăng hơn so với ARFI (89,3% đối với xơ hóa đáng kể và 86,5% đối với xơ hóa nặng) và APRI (83,3% đối với xơ hóa đáng kể và 96,9% đối với xơ hóa nặng), do vậy giảm độ nhạy khi phối hợp là hợp lý. Ngoài ra, phối hợp 2 phương pháp còn làm tăng PPV (100% đối với xơ hóa đáng kể và 92,3% đối với xơ hóa nặng) so với ARFI (85,7% đối với xơ hóa đáng kể và 70,7% đối với xơ hóa nặng) và với APRI (71,1% đối với xơ hóa đáng kể và 80% đối với xơ hóa nặng) trong chẩn đoán xơ hóa đáng kể và nặng. Với kết quả tăng độ đặc hiệu và PPV, phối hợp 2 phương pháp giúp xác định và dự đoán mức độ xơ hóa đáng kể và nặng tốt hơn so với kỹ thuật ghi hình ARFI hay chỉ số APRI đơn độc trên BN bị VGM. Tuy nhiên, phối hợp 2 phương pháp ngoài giảm độ nhạy còn giảm AUROC cho cả 2 mức độ XHG so với kỹ thuật ARFI. Đối với xơ hóa đáng kể, phối hợp 2 phương pháp có AUROC (0,73) khá tốt, tăng hơn so với AUROC của APRI (0,7), nhưng thấp hơn so với ARFI (0,86). Đối với xơ hóa nặng, AUROC của phối hợp 2 phương pháp tương tự AUROC của APRI (0,7), nhưng thấp hơn so với ARFI (0,93). Với AUROC ≥ 0,7, phối hợp 2 phương pháp vẫn có giá trị áp dụng trong thực hành lâm sàng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.