Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hiệu quả kết hợp tiêm phenol trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống

Mục tiêu của luận án nhằm đánh giá hiệu quả kết hợp tiêm phenol 5% trong phục hồi chức năng bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới do tổn thương tủy sống; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phục hồi chức năng ở nhóm đối tượng nghiên cứu. | ), nhóm chứng (3,15 ± 4,52); 6 tháng: nhóm tiêm phenol (6,36 ± 5,95), nhóm chứng (3,81 ± 4,08). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sự khác biệt trung bình điểm WISCI giữa hai nhóm bệnh nhân ngày càng khác biệt rõ rệt theo thời gian là vì nhóm tiêm phenol giảm được co cứng, rung giật cơ nhiều đã tạo điều kiện tốt cho việc tập luyện phục hồi chức năng của bệnh nhân hơn là nhóm không được tiêm. Tuy nhiên chúng tôi cũng ghi nhận được một vài trường hợp trung bình điểm WISCI trong nhóm được tiêm phenol không cao là do bệnh nhân có kèm theo một số thương tật thứ cấp như: loét, cốt hóa lạc chỗ, tắc tĩnh mạch sâu chi dưới, nhiễm khuẩn tiết niệu, sức khỏe yếu trong quá trình tập luyện nên phải giảm khối lượng bài tập làm ảnh hưởng đến kết quả chung. Các bệnh nhân nhóm chứng tuy cũng có sự tiến bộ về khả năng di chuyển nhưng kết quả không cao. Kết quả này cho thấy tiêm phenol làm giảm co cứng có ý nghĩa quan trọng đối với PHCN di chuyển của bệnh nhân liệt cứng hai chi dưới sau tổn thương tủy sống.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.