Luận án Tiến sĩ: Phát triển kinh tế du lịch gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ở tỉnh Khánh Hòa

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đề xuất phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đẩy mạnh KTDL phát triển gắn với tăng cường QP, AN ở Khánh Hòa trong thời gian tới. | để Khánh Hòa luôn là điểm đến văn minh, an toàn và thân thiện, cần thường xuyên thực hiện tốt công tác giữ gìn ANCT, TTATXH trong các khu, điểm du lịch của địa phương. Trong các khu, điểm du lịch, lực lượng công an phường, xã cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng, tổ dân phố, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phụ nữ. để chủ động phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những hoạt động gây rối, kinh doanh không lành mạnh. Trên cơ sở đó, nắm chắc địa bàn, các hoạt động KDDL; các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện hút, hành nghề cờ bạc, mại dâm. khi những đối tượng này có hành vi vi phạm pháp luật là có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, ở các khu, điểm du lịch của địa phương, cần xây dựng được cơ chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn với các cấp, các ngành có liên quan để thu thập tin tức, trao đổi, xử lý thông tin; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc bức xúc ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; xử lý tốt các tình huống mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng con đường du lịch để chống phá ta. Các cơ quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    4    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.