Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu biến đổi chức năng màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc màng bụng liên tục ngoại trú

Nghiên cứu biến đổi chức năng màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc màng bụng liên tục ngoại trú" với hai mục tiêu sau: Khảo sát, phân loại chức năng tính thấm màng bụng, hiệu quả lọc ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc màng bụng liên tục ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy; đánh giá biến đổi tính thấm màng bụng và hiệu quả lọc ở bệnh nhân sau viêm phúc mạc. | Ở những bệnh nhân sau VPM trong nghiên cứu, khi định lượng nồng độ ure và creatinin máu chúng tôi thấy nồng độ ure máu trung bình giảm đi, nồng độ creatinin máu trung bình tăng hơn so với trước VPM, nhưng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Như vậy, mặc dù có thay đổi về tính thấm màng bụng theo chiều hướng xấu đi nhưng khi đánh giá hiệu quả lọc, mức độ khuếch tán ure và creatinin vẫn tốt, chính vì thế tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu vẫn tiếp tục lọc màng bụng, không phải thay đổi phương thức lọc. Lý giải cho điều này, chúng tôi cho rằng sau VPM các quá trình khuếch tán, siêu lọc và hấp thu bị ảnh hưởng [29],[50],[60],[92]. Khuếch tán là quá trình chất hòa tan đi từ máu vào dịch lọc theo chênh lệch nồng độ, là cơ chế chủ yếu để loại trừ các sản phẩm độc chứa nitơ trong suy thận mạn giai đoạn cuối. Khuếch tán phụ thuộc hai yếu tố là chênh lệch nồng độ và diện tích bề mặt màng bụng hữu hiệu. Chênh lệch nồng độ lớn nhất lúc bắt đầu lọc màng bụng (khi nồng độ chất hòa tan chẳng hạn như ure trong dịch lọc bằng 0), giảm dần theo thời gian lưu dịch. Diện tích bề mặt màng bụng hữu hiệu không chỉ phụ thuộc vảo tổng diện tích bề mặt màng bụng mà còn phụ thuộc vào mức độ tưới máu của màng bụng. Lực cản nội tại của màng bụng phản ánh số lỗ trên một đơn vị diện tích bề mặt mao mạch tham gia quá trình vận chuyển và khoảng cách mô kẽ từ mao mạch đến trung mô. Lưu lượng máu qua màng bụng: khuếch tán không lệ thuộc vào lưu lượng máu qua màng bụng mà phụ thuộc vào lưu lượng dịch lọc. Các chất hoạt mạch ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển của các chất qua màng bụng không phải do tăng lưu lượng máu qua màng bụng mà do tăng số mao mạch được tưới máu nên tăng diện tích bề mặt màng bụng hữu hiệu. Trong viêm phúc mạc cũng có hiện tượng tương tự và có sự gia tăng khuếch tán, tuy nhiên diện tích bề mặt màng bụng thực hiện chức năng giảm đi làm cho hiệu quả khuếch tán giảm. Quá trình khuếch tán chỉ bị ảnh hưởng bởi diện tích trao đổi thực tế sau viêm phúc mạc. Những bệnh nhân viêm phúc mạc nếu được phát hiện kịp thời và điều trị khỏi, thì chức năng màng bụng vẫn còn tốt đặc biệt chức năng trao đổi các phân tử có trọng lượng phân tử nhỏ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.