Luận án Tiến sĩ Ngữ Văn: Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm 4 chương: Chương 1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu, Chương 2 Khuynh hướng văn xuôi sinh thái Việt Nam sau năm 1975, Chương 3 Cảm hứng phê phán từ điểm nhìn phê bình sinh thái, Chương 4 Kiến lập cảm quan đạo đức sinh thái. | 5. Phê bình sinh thái, văn học sinh thái đang là trào lưu năng động trên thế giới hiện nay. Mặc dù văn xuôi sinh thái Việt Nam đã hình thành một khuynh hướng, mặc dù phê bình sinh thái đang được dẫn nhập ngày một nhiều hơn và những ứng dụng lí thuyết để thực hành trong nghiên cứu văn học đã khởi động thì vẫn phải nhận định rằng, mượn lời của Kate Rigby, dường như cả người sáng tác và nhà phê bình Việt Nam đều "phản ứng chậm" với các trào lưu sinh thái. Mong rằng trong tương lai, văn học - nơi bắt đầu của những phản biện với những thói quen; nhà phê bình văn học - những chuyên gia về ngôn ngữ, điểm nhìn, quan niệm, giá trị. sẽ có nhiều tác phẩm về đề tài sinh thái; phê bình sinh thái sẽ được dịch thuật, nghiên cứu một cách bài bản và toàn diện để thúc đẩy một tương lai sinh thái trong văn học. Bởi vì dù chúng ta bận tâm đến bất cứ điều gì của cõi người, chúng ta vẫn ở trên trái đất; trong mọi mối quan hệ, chúng ta vẫn tiếp xúc với cỏ cây muông thú, vậy mà trái đất đang lâm nguy, loài vật dần vắng bóng trong đời sống, con người trở nên bất an trong thời đại văn minh kĩ trị. Do đó, văn học, nơi bắt đầu của những phản biện với những lối mòn của tư duy cần cất lên tiếng nói của sự phản tỉnh. Có như vậy, văn học mới Việt nam mới tiếp cận được với những vấn đề khẩn thiết đương đại trong thời đại mà sự khủng hoảng sinh thái trở thành vấn đề nghiêm trọng toàn cầu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.