Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển dịch vụ tín dụng của các công ty tài chính ở Việt Nam

Luận án làm cơ sở khảo sát thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng của các công ty tài chính (CTTC), tìm ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhận dạng những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, luận án đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ tín dụng của các CTTC ở Việt Nam trong thời gian tới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
212    11    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.