Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Dạy học một số nguyên lí của toán rời rạc trong chương trình bồi dưỡng HS khá và giỏi ở trường Trung học phổ thông

Luận án nhằm khẳng định được sự cần thiết phải đưa thêm nội dung TRR vào chương trình bồi dưỡng HS khá và giỏi ở trường trường Trung học phổ thông (THPT); đề xuất được nội dung và một số biện pháp vận dụng trong dạy học những nguyên lí của Trường Trung học phổ thông (TRR) cho HS THPT khá và giỏi nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học chủ đề này ở trường phổ thông. | Mục đích của trò chơi là ôn tập và củng cố một số kiến thức của Tổ hợp. Ý tưởng chính của trò chơi là: em HS đóng vai anh chàng Mario phiêu lưu vào thế giới Tổ hợp. Để đến đích là Núi Tổ hợp và cắm được cờ chiến thắng trên sườn ngọn núi, Mario phải đi qua 3 hoặc 4 khu vực: Hòn đảo hai quy tắc đếm cơ bản (NL cộng, NL nhân) (khu 1), Vịnh Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp ( khu 2), Vùng đất nguy hiểm (khu 3), Khu rừng nhị thức Niu – tơn (khu 4). Tại mỗi khu vực, người chơi gặp các bài toán, yêu cầu bắt buộc phải đưa ra phương án trả lời mới được đi tiếp. Người chơi xuất phát ở khu 1, đi đến khu 2. Ở cuối khu 2 có một bài toán khó, nếu người chơi trả lời được thì có một đường tắt đến ngay khu 4. Nếu không trả lời được bài toán đó thì bị rơi vào khu 3 rồi mới đến khu 4. Chặng cuối cùng, đi từ khu 4 tới Núi tổ hợp. Chúng tôi đã thiết kế các bài tập nhiều loại: loại người chơi phải điền đáp án vào chỗ trống, loại chọn 1 phương án trả lời trong các đáp án cho sẵn, loại kết nối các phương án. Sau khi người chơi đưa ra phương án trả lời đều nhận được đánh giá đúng hay sai và phương án giải cụ thể của bài toán.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.