Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu nồng độ TGF-beta1 và hs-huyết thanh ở bệnh nhân bị bệnh thận mạn

Luận án sẽ góp phần giúp cho các nhà lâm sàng biết được sự biến đổi nồng độ TGF-beta1 và hs-CRP xảy ra như thế nào ở bệnh nhân bệnh thận mạn do viêm cầu thận mạn; việc định lượng TGF-beta1 và hs-CRP huyết thanh ở bệnh nhân bị bệnh thận mạn sẽ là một kênh thông tin giúp tiên lượng sự tiến triển bệnh thận mạn trong quá trình điều trị và theo dõi. | Chronic kidney damage is a continuously process but the ultimate outcome is end-stage chronic kidney disease. There are many factors contributing to the process of renal fibrosis in patients with chronic kidney disease, including biological factors that cause fibrosis and chronic inflammation in patients with chronic kidney disease. Transforming Growth Factor - beta1 (TGF-beta1) is a biological factor that cause fibrosis, have an important role in causing kidney fibrosis. high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) is a classic biological marker of inflammation that has been identified as a risk factor for cardiovascular events and rapid progression of chronic kidney disease. At present in the world, there have been some studies that related concentration of serum TGF-beta1, concentration of serum hs-CRP in patients with chronic kidney disease due to hypertension and diabetes and is conducting clinical trials to inhibit TGF-beta1 and inflammation in order to slow the progression of chronic kidney disease. However, so far in Viet Nam do not have any research that related the concentration of serum TGF-beta1 and hs-CRP in patients with chronic kidney disease. So we carried out the thesis:

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.