Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá hiệu quả phác đồ hoá xạ trị đồng thời và một số yếu tố tiên lượng ung thư biểu mô thực quản giai đoạn III, IV tại bệnh viện K

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá hiệu quả và một số tác dụng không mong muốn của phác đồ phối hợp hoá xạ trị đồng thời trong điều trị ung thư thực quản; đánh giá một số yếu tố tiên lượng trong điều trị ung thư biểu mô thực quản giai đoạn III,IV tại bệnh viện K. | Tỷ lệ thời gian trung bình 12 tháng, 18, 24, 36 tháng của nhóm kích thước u > 5 cm tương ứng là 83,4%, 53,9%, 30,3% và 9%. Trong khi đó tỷ lệ này ở nhóm kích thước u 5 cm là 19,5 tháng, của nhóm u kích thước 5 cm là 4,6 tháng. Sau 12 tháng không có bệnh nhân nào của nhóm > 5 cm sống sót và tỷ lệ sống thêm 6 tháng cũng chỉ đạt 30%. Trong khi tỷ lệ sống thêm sau 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng của nhóm bệnh nhân kích thước u 5cm. Theo Wang với 157 BN có kích thước khối u 3cm nhận thấy thời gian sống 5 năm là 23,3% và thời gian sống trung bình là 17 tháng, với P= 0,001.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.