Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị vi phẫu thuật u vùng tuyến tùng

Mục tiêu của đề tài là: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh u não vùng tuyến tùng; đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật u não vùng tuyến tùng. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    88    1    25-05-2024
293    1    1    25-05-2024
507    1    1    25-05-2024
2    124    2    25-05-2024
125    161    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.