Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học của loài Thông hai lá dẹt (Pinus krempfii H. Leccomte)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng bản đồ phân bố tự nhiên và đánh giá các đặc điểm phân bố của loài Thông hai lá dẹt; xác định các đặc điểm sinh thái học chủ yếu của quần thể Thông hai lá dẹt và của quần xã thực vật (QXTV) nơi quần thể Thông hai dẹt phân bố.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    68    1    25-09-2022
35    61    2    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.