Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Rèn luyện kĩ năng sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận cho học sinh Trung học cơ sở

Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn cần thiết, đề tài luận án nhằm nghiên cứu, đề xuất những biện pháp rèn luyện KN sử dụng kết hợp các PTBĐ trong bài văn NL cho HS THCS một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học làm văn NL ở nhà trường phổ thông hiện nay. | Tuy nhiên, thực trạng rèn luyện KN sử dụng kết hợp các phương thức BC, TS và MT cho HS THCS hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Về phương diện nhận thức, qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy nhiều GV vẫn chưa nhận thức một cách thấu đáo về biểu hiện và tác dụng của các PTBĐ trong bài văn NL. Gần 13% GV được hỏi cho rằng kiến thức về sử dụng kết hợp các PTBĐ trong văn NL của bản thân còn chưa đầy đủ, sâu sắc, chỉ hơn 55% GV nắm được tri thức này ở mức độ trung bình. Thực tế này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy học nói chung và rèn luyện KN cho HS nói riêng. Nội dung kiến thức trong 7 trên tổng số 10 giờ dạy mà chúng tôi được dự còn chưa đầy đủ, thậm chí rất sơ sài. Nhiều GV chỉ sử dụng hệ thống ngữ liệu (40%) và bài tập (50%) trong SGK vào quá trình dạy học lí thuyết và thực hành. Hơn nữa, dù kiến thức rất trừu tượng, khó hiểu với HS nhưng một số GV vẫn chưa có ý thức sử dụng thêm các phương tiện và kĩ thuật dạy học phù hợp. Nhiều tiết học thường chỉ mang tính qua loa, hình thức theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” mà chưa đem lại hiệu quả thực sự.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    71    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.